Njoftime

Pjesë nga thesari i një kombi…

Ikona ”Mbledhja e kryeengjëjve”   Ikona “Mbledhja e kryeengjëjve” është pikturuar nga ikonografët Kostandin dhe Athanas Zografi. Mbi ikonë shënohet 25 janar 1786, që është data e realizimit të saj. Ikona e ka prejardhjen nga kisha e Shën Nikollës në Perondi të Beratit. Në ikonë paraqiten kryeengjëjt dhe pas tyre, engjëj të tjerë. Në qendër …

Pjesë nga thesari i një kombi… Read More »

error: Content is protected !!