Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Muzeut Historik Kombëtar

Znj. Elsjona Kote

Email:        Elsjona.Kote@mhk.gov.al

Adresa:     Sheshi “ Skënderbej”, Bulevardi “Zogu I”, Tiranë , Shqipëri

Orari:        E Hënë – E Premte 08:00 – 16:30